א'03292020

  עדכון אחרון 10:51:43 AM

מצע העם --> עקרונות בסיסיים לכתיבת רעיונות
Submit to Facebook Submit to Twitter Submit to LinkedIn

עקרונות בסיסיים לכתיבת רעיונות

 

להלן העקרונות הכלליים לפיהם מבקשת התעוררות ליצור מצע רעיוני משותף:

עקרון הפעולה ההדדית

על כל רעיון להתייחס בכל דרך (ואיפה שניתן) לעיקרון הפעולה ההדדית - שיפור המצב הקיים ע"י שיתוף פעולה בין הממשל (המגזר הציבורי) והאזרח (המגזר הפרטי) בבחינת "נאה דורש, נאה מקיים".

לפי עקרון זה, בעבור כל נקודה וככל שניתן, על הממשל לדרוש שיפור במאמצי האזרחים (כפרטים וכמגזר עיסקי) במקביל, ואף כהתנייה, לשיפור במגזר הציבורי.

דוגמא לכך: השתת מערכת גביית מיסים פשוטה יותר ונוקשה פחות והורדת מיסים מקסימלית מצד הממשל מול אכיפה מקסימלית של עבירות מס – צידו של האזרח במשוואה.

בהתאם לכך בתחום אכיפת החוק מומלץ ליישם את העיקרון ה"אמריקני" לפיו לאזרח ניתן חופש גדול יותר (זכויותיו גדלות ומתרחבות) מחד אך חומרת הענישה לאזרח העובר על החוק מוקצנת.

מכך - האזרח שומר-החוק חופשי יותר בעוד העבריין משלם יותר.

 

עקרון ראשוניות הידע

עיקרון זה נסמך על ההבנה כי מקבלי ההחלטות בממשל אינם בהכרח אנשי המקצוע והמומחים הגדולים בתחומם אלא, תחת זאת, אמורים להיות בראש ובראשונה מנהלים בעלי חזון.

לשם הגשמת מטרות הממשל, אם כך, יש לשתף גופים אקדמיים ומקצועיים בבניית תוכניות עבודה מפורטות ובהיוועצות על בסיס קבוע והדוק.

על בעלי תפקידים ממלכתיים לשלב במערך הפיתוח, קבלת ההחלטות והביצוע של משרדיהם גופים קבועים שיוקמו במיוחד לשם כך ויכילו אנשי אקדמיה ומקצוע מהתחום הרלוונטי.

אתר התעוררות מבקש לערב את הציבור, מומחים ושאינם מומחים כאחד, ביצירת הצעות ורעיונות לממשל.

 

עקרון ראשוניות החינוך

בבסיס ראיית העולם של אתר התעוררות הראייה כי לכל ממשלה בישראל חייבת להיות ההבנה שמשאבה העיקרי של ישראל הוא הידע.

לשם חיזוק ותיחזוק משאב זה דרושה מערכת חינוך ברמה המתקדמת ביותר והנכונות למצוא פתרונות מדעיים-מעשיים לבעיות קיימות.

וכך, מצד אחד על הממשלה לדאוג למערכת חינוך שתדע לייצר ידע ואנשי ידע, ומצד שני תפקידה של המדינה לבנות את המערכת הנוחה והטובה ביותר שתאפשר לאותו ידע להפוך למנוע המוביל את ישראל לקידמת הבמה הבינלאומית על ידי הפיכתה למעין חברת סטארט-אפ כלל-עולמית המייצרת פיתרונות שאותם ניתן ליישם בכל העולם בעזרת שילוב של תקציבים והנעה ציבוריים ופרטיים.

 

עקרון האידיאל (העולם המושלם)

התעוררות שואפת לכך שרוחם של הרעיונות המוצעים, עקרונותיהם ודרך פעולותיהם יישאפו תמיד לאידיאל, לחלום, ל"עולם המושלם"; ללא קיצורי דרך, ובלי שיגבילו עצמם בשיקולי הנוחות, המחיר והרווח קצרי-הטווח והפרטניים.

 

עקרון היציבות והאיזון הכלכלי

בהתחשבות בעקרון האידיאל, תינתן עדיפות לרעיונות המבוססים על שמירה על איזון תקציבי – איזון בין עלות יישום הרעיון לבין הכנסות שיכולות להגיע מיישום זה. אנשי התעוררות מאמינים כי קדם ועיקר יש לשמור על האחריות התקציבית שעליה ביססה ישראל את איתנותה הפיננסית מאז 1985 ובזכותה השכילה לעמוד איתן מול משברים כלכליים בינלאומיים בעבר ובהווה.

 

עקרון כלליות ומעשיות המצע

הרעיונות המוצעים יקיפו מכלול נושאים ותחומים רחב ולא יתמצו בנישות ספיציפיות.

המצע הנבנה ייגע בנושאים הקשורים בכלל תחומי הממשל, המשק ללא השתייכות פוליטית/מדינית.

 

עקרון העצמאות הלאומית

התעוררות רואה בעיקרון עצמאותה ויכולתה של ישראל לכלכל את עצמה בשימוש מינימלי במקורות מימון/משאבים/מוצרים/חומרי גלם חיצוניים עיקרון חשוב לחיזוק חוסנה של המדינה ויכולתה להגן על עצמה מפני שינויים גלובליים שליליים.

לשם כך יש לחזק את יכולתה של ישראל לייצר את מזונה שלה, לספק לעצמה את חומרי הגלם הדרושים לה (מיחזור, שימוש בחשמל ממקורות בלתי-נדלים) ולממן את פעולותיה שלה ללא עזרה בינלאומית.

 

עקרון השקיפות הציבורית

התעוררות רואה בעיקרון השקיפות הציבורית כלל ראשון במעלה ביחסים בין הממשל לאזרחי המדינה ומחייבת לפי כך גישה ציבורית (עיתונאית ואחרת, ככל שניתן) מלאה לכלל ההתכנסויות הקשורות לפעולות משרדי הממשלה השונים בעניינים ציבוריים, פירסום החלטות, הסדרים וכו' באמצעי התקשורת, ומתן גישה לגופים מעוניינים לקבלת מידע בזמן אמת.

התעוררות שואפת לאמץ שיח פשוט וברור במוסדות הממשל כשבבסיס הרעיון דיבור לאזרח בגובה העיניים על בסיס האמת, כל האמת ורק האמת.

אירועים קרובים

עדכונים ממועצת העם

profile
Benon hallo
3 שעות
profile
5 שעות
profile
jacklyngamb So eventually summing all this up I can claim that pictures can be a powerful tool for giving you better mood however you need to.
7 שעות