ג'06252019

  עדכון אחרון 10:51:43 AM

השיטה הכלכלית החדשה
Discussion started by Renana , on 19 אוקטובר 03:13 PM

אנחנו אומרים מה לא טוב.
אך אף אחד לא אומר מה אפשר לעשות בכדי להחליף את הקפיטיזם.
אני פותחת דיון זה בכדי לדון יחד על השיטה שנציע במקום הקפיטליזם.

תגובות
יש להצטרף לקבוצה בכדי להגיב להודעה.

אירועים קרובים

עדכונים ממועצת העם

profile
Nikhil somatodrol effet secondaire ( http://fr.blogep.com )
24 לפני דקות
profile
3 שעות
profile
4 שעות
profile
5 שעות